Okazuje się, że militarne pokonanie przeciwnika oraz opanowanie zajmowanego przez niego terenu nie jest czynnikiem zapewniającym odniesienie sukcesu we współczesnych operacjach reagowania kryzysowego. Militarne zwycięstwo nie gwarantuje bowiem likwidacji wszystkich zagrożeń, a tym samym rozwiązania wszystkich społeczno – kulturowych problemów. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, że państwa prowadzące operacje, zasadniczy wysiłek skupiły na zwalczaniu terroryzmu, stworzeniu i utrzymaniu demokratycznych struktur władzy, zapominając  nie tylko o obywatelu i jego problemach, lecz  →