geoinżynieria

Geoinżynieria – kontrowersyjna dziedzina nauki

Geoinżynieria, a właściwie inżynieria klimatu, jest dziedziną nauki, która wzbudza wiele emocji. Polega ona na w uogólnieniu na wielkoskalowych zmianach pogody w celu uzyskania zmian klimatu. Idea geoinżynierii polega na walce z globalnym ociepleniem i destrukcyjnym wpływem działalności człowieka na klimat ziemski, jednak wciąż trwają badania i eksperymenty, które mają zweryfikować bezpieczeństwo i skuteczność tych działań.

Celowane zmiany pogodowe mogą obejmować bardzo wiele czynności. Dotyczą one na przykład wprowadzania dodatkowych aerozoli do stratosfery, nawożenia oceanu przy pomocy żelaza, lub też zmian odbijalności chmur.

Warto zwrócić uwagę na naturalne mechanizmy, które występują w przyrodzie, a które również mają bezpośredni wpływ na klimat. Są to na przykład wybuchy wulkanów, podczas których ogromne ilości siarczanów i pyłów dostają się do atmosfery, blokując promieniowanie słoneczne. Stąd pojawiła się „teoria zimy wulkanicznej”, która zakłada drastyczne zmiany klimatu, jakie mogłyby nastąpić po licznych wulkanicznych erupcjach. Efekt na mniejszą skalę można było zaobserwować w roku 1816, kiedy nastąpił tak zwany „rok bez lata”. Najprawdopodobniej to erupcja wulkanu Tambora była przyczyną anomalii pogodowych na półkuli północnej, podczas których między innymi w maju mróz zniszczył praktycznie wszystkie plony, przyczyniając się do kryzysu.

geoinżynieria

Na podstawie tego naturalnego zjawiska powstała jedna ze znanych hipotez geoinżynierii, polegająca na celowym wprowadzaniu siarczanów do atmosfery. Miałoby to na celu blokowanie promieniowania słonecznego.

Na podstawie metod modyfikacji pogody stosowanych do manipulowania opadami powstała inna idea geoinżynieryjna. Dotyczy ona zmodyfikowanej techniki zasiewania chmur, w której nastąpi zmiana odbijalności promieniowania przez chmury – czyli tak zwanego albedo. Miałoby to być wykonywane poprzez zwiększenie ilości mikrometrowych kropli wody w niskich chmurach, na przykład dzięki rozpylaczom.

Ponieważ ciężko przewidzieć, jakie mogą być długofalowe konsekwencje działań geoinżynierii, a wielu naukowców twierdzi, że z pewnością będą one nieodwracalne, geoinżynieria wciąż pozostaje w sferze kontrowersyjnych dziedzin nauki i najprawdopodobniej nieprędko się to zmieni.